Forside
Forsamlingshuset
Gjesing by og omegn
Beboerforeningen GOB
Gjesing Vandværk
Kirken
Sognepræsten
Graver og kirketjener
Kirkens Historie
Nyttige oplysninger
Aktiviteter
menighedsrådet
 

Graver og Kirketjener

 

Christina Schmidt Brask-Madsen

Telefon 40 83 10 27

Mail: gjesing.graver@mail.com