NYTTIGE OPLYSNINGER VED KIRKELIGE HANDLINGER

 

FØDSEL

Hvis man ikke er gift, sendes omsorgs og ansvarserklæring i underskrevet stand, samt forældrenes attester til præsten, senest 14 dage efter fødselen ellers behøver man intet at fortage sig.

Blanketten findes på:

Klik her

 

 

 

DÅB

Aftales med præsten pr. telefon og efterfølgende samtale. Husk at medbringe navnet på barnet, forældrenes attester, samt navne og adresser på 2 -5 faddere.

 

 

BRYLLUP/VIELSE

Aftales med præsten pr. telefon og efterfølgende samtale. Husk at medbringe prøvelsattest fra kommunen, samt navne og adresser på mindst 2 vidner, og evt. navneændringsanmeldelse og dåbsattester, hvis en af jer eller begge ønsker at skifte navn.

 

 

DØDFALD

Henvendelse til bedemand. efterfølgende aftales tid og sted for begravelse eller bisættelse. Samt efterfølgende samtale med præsten pr. telefon