Gjesing Kirke

Praktiske oplysninger ved dødsfald.

Ifølge dansk lov, må der normalt ikke gå mere end 8 dage fra dødsfald til begravelse/bisættelse.

En læge skal udfærdige dødsattest.

Nærmeste pårørende skal underskrive dødsanmeldelsen hos præsten eller hos bedemanden og her aftale begravelse eller ligbrænding. Dette skal ske senest 2 dage efter dødsfaldet.

Dette gælder også personer der står udenfor Folkekirken., da øvrige myndigheder orienteres herfra. Derfor skal afdødes dåbs-/navneattest, sygesikringsbevis, CPR nr. og evt. vielsesattest medbringes.

Der skelnes mellem:

Begravelse:

Højtidelighed i kirke eller kapel i forbindelse med begravelse i kiste på kirkegården.

Bisættelse:

Højtidelighed i kirke eller kapel i forbindelse med ligbrænding. Urnen vil senere blive nedsat i gravstedet af graveren alene, eller efter aftale, sammen med familien.

Var afdøde medlem af Folkekirken, træffes aftale med sognepræsten om tidspunkt, valg af salmer og evt. tekst, der ønskes prædiket over ved højtideligheden.

Var afdøde ikke medlem af Folkekirken eller evt. tilhørte andet trossamfund, kan kirke eller kapel lejes til højtideligheden efter aftale med sognepræsten.

Forskellige gravstedsmuligheder på Gjesing kirkegård.

Henvendelse om gravsted sker til graveren. Erhvervelse af gravplads er gratis for Folkekirkemedlemmer. For ikke medlem af Folkekirken, se prisliste.

Graveren udsteder gravstedsbrev til en af familien udpeget kontaktperson. Dette beskriver familiens rettigheder og pligter i forhold til gravstedet.

Valg af gravsted, er en vigtig beslutning. Derfor er der i det følgende en vejledning af de forskellige muligheder ved valg af gravsted, vedligeholdelse og priser.

Traditionelt kistegravsted kan udlægges i indtil 5 gravpladser. Her kan nedsættes både kister og urner. Gravstedet kan anlægges og passes efter eget ønske, dog under hensyntagen til kirkegårdens helhed.

Traditionelt urnegravsted kan anlægges og passes efter eget ønske.

Ordensbestemmelser for Gjesing Kirkegård.

Kirkegården er åben fra solopgang til solnedgang.

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Redskaber, som tilhører kirkegården, og som benyttes af gravstedsbrugerne, skal returneres til deres faste plads.

Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

Cykling på kirkegården er ikke tilladt.

Kørsel med motorkøretøj til gravstederne er undtagelsesvis tilladt for gangbesværede.

Nummerskiltene på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke fjernes.

Kemiske midler må ikke bruges til ukrudtsbekæmpelse.

Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andre gravsteder, beskadigelse af gravmonumenter og lignende kan medføre erstatningsansvar og tillige strafansvar.