Gjesing Kirke, al henvendelse om kirkelig handlinger til:

Nyt fælles kirkekontor:

Sognehus: Kirkevej 15 8963 Auning

Træffetid tirsdag-fredag 9-14

Tlf. 86 48 13 12