Kirkens Historie

Gjesing kirke er bygget i årene omkring 1050 - 1250.
Kirkens skib og kor er i lighed med de andre kvadderstens kirker bygget i romansk stilart.

I begyndelsen havde kirken træloft, men det blev i 1500 tallet udskiftet med de nuværende fantastiske gotiske hvælvinger.

TÅRNET
I denne tid udbyggedes Gjesing kirke og her blev rejst det klassiske tårn, og tilføjet et våbenhus.
Ved bygning af at det nye tårn blev den originale vestgavl nedbrudt og stenene(kvadrene) blev genanvendt suppleret med munkesten.
Netop på tårnets nordside, lidt vestligt under glamhullet er indmuret en del af en romansk ligsten, med et fint kors på stang.
I sydsiden af tårnet en indmuret en kugleformet sten, som kunne være en kanonkugle.

KORET

Korets oprindelige vindue er i brug, mens resten af de romanske vinduer er tilmurede. Både syddøren og nordddøren har rundstav langs kanten. I senmiddelalderen er indbygget krydshvælv i koret og skibet.

Det gotiske vesttårn er opført af kvadre, kamp og munkesten.

Våbenhuset var oprindelig opført af rå kamp, men blev i senmiddelalderen forhøjet med kvadre og munkesten.
I koret er der yderligere en skriftestol med udskæringer fra renæssancetiden og det grevelige Rantzauske våben.

Altertavlen er et enkelt renæssancearbejde med nyere malerier.

Alterstager fra 1602 med Otte Banners våben.

Romansk granitdøbefont med glat kumme og dåbsfad af sydtysk type med Rantzaus og Ahlefeldts våben.

Prædikestol i renæssancestil og smukke lukkede stolestader fra begyndelsen af 1600 tallet. Prædikestolen blev restaureret i 1905.

En klokke, som 1705 blæste ned fra østfløjens trappetårn på Løvenholm slot og blev ført til Gjesing kirke, er måske identisk med kirkens mindste, skriftløse klokke fra 1100-tallet. Den større klokke er fra 1641. En romansk ligsten er indmuret højt i tårnets nordside.